Odszkodowania dla represjonowanych przez aparat komunistyczny

Osoby które były represjonowane w czasie komunizmu lub ktoś z ich rodziny mogą ubiegać się o zadośćuczynienie za represje które były wówczas stosowane wobec działaczy opozycyjnych.

Aparat komunistyczny skazywał opozycjonistów, nękał ich, były to różnego rodzaju represje które mogły bardzo niekorzystnie odbić się na życiu danej osoby. Warto zwrócić uwagę iż tylko w czasie stanu wojennego w 1981 roku internowano 10 000 osób. Część z nich się ukrywała, niektórzy najważniejsi przedstawiciele opozycji przebywali w więzieniu, po upadku komunizmu opracowano ustawy które umożliwiają im uzyskanie odpowiedniego zadośćuczynienia.

Odszkodowania dla represjonowanych przez aparat komunistyczny

Jak uzyskać zadośćuczynienie i odszkodowanie dla represjonowanych

Pierwszą ustawą która określała zasady przyznawania odszkodowania i zadośćuczynienia dla opozycjonistów była ustawa z dnia 23 lutego 1991 roku, która mówiła o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych przez sądy wobec osób represjonowanych, dało to podstawę do ubiegania się o odszkodowanie za bezprawne skazanie. Początkowo były to odszkodowania dla osób które odbyły karę, natomiast ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 roku mówi o tym iż mogą być to odszkodowania dla osób wobec których jedynie zasądzono karę, nawet bez jej wykonania.

Oczywiście w tym przypadku warto pamiętać iż niektórzy z opozycjonistów już nie żyją, Dlatego też w ich imieniu wnioski mogą składać przedstawiciele rodziny, rodzeństwo, małżonkowie oraz oczywiście dzieci. W tym przypadku także mogą pomóc różne organizacje zrzeszające osoby represjonowane, które posiadają doświadczenie w tego rodzaju sprawach, które pomogły już wielu opozycjonistom otrzymać należne im zadośćuczynienie za walkę z represyjnym aparatem państwa komunistycznego.

Oczywiście jeżeli chcemy uzyskać odszkodowanie dla represjonowanych możemy także skorzystać z pomocy kancelarii prawnych, adwokatów, którzy prowadzą tego rodzaju sprawy, mają doświadczenie w tego rodzaju przypadkach, w uzyskaniu odpowiednich należności. Będą oni wiedzieli w jaki sposób przeprowadzić cały proces, jakie dokumenty należy przygotować. Warto pamiętać że w tym przypadku podstawą uzyskania odszkodowania będzie unieważnienie dawnego postanowienia sądu komunistycznego.