Regulatory wzrostu roślin uprawnych

Regulatory wzrostu roślin uprawnych to grupa substancji agrochemicznych, które wpływają na wzrost, rozwój i funkcje fizjologiczne roślin.

Są one stosowane w rolnictwie i ogrodnictwie, aby kontrolować różne procesy roślinne, takie jak wzrost pędów, rozwój korzeni, kiełkowanie nasion, kwitnienie, owocowanie, dojrzewanie owoców, odporność na stresy środowiskowe i wiele innych. Regulatorów wzrostu używa się w celu optymalizacji plonów, poprawy jakości upraw oraz zwiększenia odporności roślin na niekorzystne czynniki środowiskowe.

Regulatory wzrostu roślin uprawnych

Główne typy regulatorów wzrostu roślin i ich zastosowanie

Fitohormony to naturalne związki chemiczne, które regulują wzrost i rozwój roślin. Należą do nich takie hormony jak auksyny, cytokininy, gibereliny, kwas abscysynowy (ABA) i etylen. Fitohormony wpływają na wiele aspektów życia roślin, takie jak wzrost korzeni, wzrost pędów, kwitnienie i dojrzewanie owoców. Zastosowanie syntetycznych fitohormonów pozwala na kontrolowane sterowanie procesami roślinnymi, co przyczynia się do zwiększenia plonów, optymalizacji rozwoju roślin i redukcji strat.

Inhibitory wzrostu to substancje chemiczne, które hamują wzrost roślin poprzez blokowanie produkcji lub aktywności fitohormonów. Są one używane w rolnictwie, aby kontrolować wzrost roślin o wysokim potencjale wzrostu, a także w ogrodnictwie w celu kontrolowania długości pędów i zachowania kompaktowego pokroju upraw. Inhibitory wzrostu są szczególnie przydatne w uprawach sadowniczych i kwiatowych, gdzie kontrola wielkości roślin ma kluczowe znaczenie dla atrakcyjności handlowej.

W niektórych przypadkach sadownicy stosują regulatory owocowania, aby zwiększyć liczbę lub wielkość owoców na roślinach. Regulatory owocowania mogą wpływać na proces kwitnienia, zapylenia, owocowania i rozwoju nasion, co pozwala na osiągnięcie większych plonów lub poprawę jakości owoców. Na stronie https://innvigo.com/regulatory-wzrostu/ można kupić różne regulatory wzrostu. Niektóre regulatory wzrostu stosowane są również w celu zwiększenia trwałości i jakości produktów roślinnych po zbiorze, takich jak owoce i warzywa. Pomagają one w lepszym utrzymaniu struktury i świeżości, co ma kluczowe znaczenie dla transportu i przechowywania.