Co zmieni nowa ustawa o obronie ojczyzny

Jak wiadomo trwa obecnie wojna w Europie, zatem w naszym kraju została uchwalona z dniem 11 marca 2022 roku ustawa o obronie ojczyzny.

Wejście w życie tej ustawy nie oznacza oczywiście, że obywatele Rzeczpospolitej Polskiej będą automatycznie podlegali obowiązkowej służbie wojskowej. Wprowadzone zostaną jednak pewne istotne zmiany.

Co zmieni nowa ustawa o obronie ojczyzny

Jak ustawa o obronie ojczyzny wpłynie na obywateli naszego kraju

Służba wojskowa oznacza, że żołnierze podlegają specjalnej ochronie podczas wykonywania obowiązków służbowych, taka ochrona zarezerwowana jest dla wszystkich funkcjonariuszy publicznych. Obecnie ustawa o obronie kraju zwiększy taką ochronę dla osób, które pełnią czynną służbę wojskową, jak również służbę w rezerwie. Dotyczy to również sytuacji, kiedy zostanie ogłoszona mobilizacja wojska i w czasie wojny.

W treści ustawy o obronie ojczyzny mowa jest o wzmocnieniu sił zbrojnych kraju na wypadek agresji ze strony innego państwa. Nie oznacza to jednak automatycznego wprowadzenia obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej wobec obywateli. Ustawa daje jednak pewne nowe uprawnienia Prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej, do wprowadzenia rozporządzenia o obowiązku wcielenia, poboru osób dodatkowych do armii w razie potrzeby Sił Zbrojnych naszego kraju. Ustawa przewiduje, że w razie zagrożenia agresją lub wojny oraz ogłoszenia mobilizacji, osoby uznane za zdolne do służby wojskowej mogą być w każdej chwili powołane do pełnienia obowiązków wojskowych.

Wprowadzona ustawa o obronie ojczyzny określa warunki, według których kieruje się osoby zdolne do odbycia służby wojskowej do poszczególnych stanowisk, pełnienia funkcji wojskowych w różnych rodzajach Sił Zbrojnych naszego kraju. Ponadto do służby wojskowej mogą również zostać powołane osoby, które zgłosiły się w ramach zaciągów ochotniczych. Służby wojskowe i wojsk terytorialnych będą podlegały specjalnym uprawnieniom, które dotyczą czynnych funkcjonariuszy państwowych. Regulacje prawne dotyczą również uprawnień pracowniczych żołnierzy służby czynnej, jak również ich małżonków i wiele innych kwestii.