Geodeta to zawód bardzo zróżnicowany

Nie tylko czas pracy w geodezji jest różny i zostanie podzielony między pracę w biurze i w terenie, ale także zadania będą się różnić w zależności od wybranej specjalizacji.

Jeśli chcesz rozpocząć karierę w geodezji, możesz obrać kilka różnych ścieżek, ale musisz wybrać, która z nich będzie dla ciebie najlepsza. Rolą geodety pracującego przy planowaniu nieruchomości jest zarządzanie kosztami dużego projektu budowlanego od początku do końca. Musi on przede wszystkim upewnić się, że projekt spełnia minimalne wymagania prawne i standardy jakości. Będziesz także potrzebować umiejętności negocjacyjnych, ponieważ częścią twojej roli będzie znalezienie najbardziej opłacalnego rozwiązania dla twojego klienta. Geodeci pracują na terenach przeznaczonych do zagospodarowania przestrzennego. Można wykonywać taką pracę w wielu różnych obszarach, takich jak lotniska, wysypiska śmieci, kopalnie i kamieniołomy, wypełniając badania i pomiary dla klientów. Praca geodetów jest jedną z najbardziej zaawansowanych technologicznie w branży i odgrywa bardzo ważną rolę w budownictwie, inżynierii morskiej i systemach informacji geograficznej. Fotograficzne badania nieruchomości sąsiednich wykonuje się po to, aby upewnić się, że nie ma ryzyka uszkodzenia ich podczas lub po zakończeniu prac budowlanych. Prace geodetów budowlanych mogą obejmować wszystkie aspekty związane z nieruchomościami i budownictwem, od inwestycji o różnym przeznaczeniu po przybudówki domowe. Codzienne zadania będą polegały na wypełnianiu ankiet budowlanych, doradztwie w zakresie zarządzania i napraw, konserwacji i przywracania nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych do użyteczności.

Geodeci są również odpowiedzialni za ocenę planów budowlanych oraz ocenę terenu i granic.

Dobry geodeta Zakopane musi posiadać wiedzę na temat wszystkich aspektów geodezji budowlanej, w tym przepisów i norm budowlanych. Prace terenowe prowadzone są przez cały rok w różnych środowiskach, w tym na terenach zabudowanych i niezabudowanych w miastach, na obszarach wiejskich, na rozległych terenach otwartych i w przestrzeniach zamkniętych, takich jak kopalnie. W biurze geodeci analizują pomiary oraz przygotowują raporty i opisy badanych obszarów.