Kalkulator wpłat na PFRON – dziecinnie łatwe obliczanie składek

Ludzie, których życie społeczno-zawodowe jest utrudnione przez upośledzenia fizyczne lub psychiczne, posiadają zazwyczaj orzeczenie o niepełnosprawności wraz z określeniem stopnia niepełnosprawności (są trzy: lekki, umiarkowany i znaczny).

Osoba może liczyć na takie orzeczenie, gdy cechuje się ona niepełnosprawnością zakłócającą lub hamującą jej funkcjonowanie społeczne, na przykład w przypadku problemów z poruszaniem dana osoba może mieć problemy z robieniem codziennych zakupów lub dotarciem do zakładu pracy. Organem pierwszej instancji, uprawnionym do wydawania orzeczeń jest powiatowy/miejski zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, organem zaś drugiej instancji – wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. Orzeczenie jest trwałe lub czasowe. Osoba, która je otrzymała, dostaje legitymację potwierdzającą status osoby niepełnosprawnej. W ramach solidarności społecznej ustalonej przez ustawodawcę niektórzy pracodawcy muszą robić wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, powołany do życia w celu aktywizacji ludzi z orzeczeniem o niepełnosprawności

Kalkulator wpłat na PFRON – dziecinnie łatwe obliczanie składek

Do czego przydaje się kalkulator wpłat na PFRON?

Jeśli zatrudniasz w swojej firmie co najmniej dwudziestu pięciu pracowników i nie masz wśród nich wymaganej liczby osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (minimum sześć procent), wiesz zapewne, że musisz dokonywać comiesięcznych wpłat na PFRON. Agencja pracy My Wspieramy, która promuje aktywność zawodową osób niepełnosprawnych, stworzyła aplikację internetową, która w prosty sposób pozwoli ci – całkowicie za darmo! – sprawdzić, czy twoje obliczenia wpłat na PFRON są poprawne, lub zaplanować przyszłe zatrudnienia w kontekście PFRON-u. Obliczenia są tworzone zgodnie z aktualnym stanem prawnym.

Gorąco zachęcamy, aby Państwo weszli na stronę internetową kalkulator wpłat na pfron i przekonali się, że wiedza specjalistyczna nie jest potrzebna, aby trafnie obliczyć składki.