Czy warto posiadać certyfikat Agile

Dla programistów dopiero rozpoczynających swoją działalność, odpowiednia certyfikacja Agile może trochę pomóc. Niektóre certyfikaty mogą być uzyskane poprzez proces kontroli zasobów ludzkich.

Aby uzyskać certyfikat CSM, uczestnicy muszą ukończyć dwudniowy kurs prowadzony przez CST i zdać egzamin online. W przypadku swojego podstawowego odpowiednika, Professional Scrum Master poziom I (PSM I), kandydaci mogą przejść kurs wprowadzający, ale nie jest wymagane, aby przystąpić do testu. Certyfikat CSM udowadnia, że znasz słownictwo, ale możesz nie wiedzieć nic praktycznego. Na poziomie praktycznym wymagania stają się coraz trudniejsze. Na przykład, aby zdobyć certyfikat PMI-ACP, który obejmuje scrum, lean, XP, kanban i inne platformy, wnioskodawcy potrzebują 2000 godzin doświadczenia w projektach zespołowych i kolejnych 1500 godzin pracy przy metodologiach lub zespołach Agile. Certyfikacja PMI Project Management Professional (PMI-PMP) lub Program Management Professional (PgMP) może spełnić ogólne wymagania dotyczące doświadczenia projektowego. Następnie trzeba ukończyć 21 godzin szkolenia w klasie, aby przystąpić do egzaminu. Wymagania dotyczące uzyskania certyfikatów Agile na poziomie eksperckim są różne. Zasadniczo niezbędne są aktualne certyfikaty na poziomie praktyków, wykazane doświadczenie i wiedza specjalistyczna oraz rekomendacje certyfikowanych ekspertów.

Kandydaci muszą następnie ukończyć kurs, spełnić kryteria egzaminacyjne, a w niektórych przypadkach przejść proces wzajemnej oceny.

Certyfikowani eksperci pełnią różne funkcje. Mogą działać poza strukturą zespołu, aby szkolić członków w różnych rolach, trenować podgrupy pracujące w strukturach „zespołu zespołów” lub konsultować się z zespołami w celu skalowania programów zwinnych na poziomie przedsiębiorstwa. Inni zapewniają niezależne zwinne usługi coachingowe i szkoleniowe. Na poziomie proceduralnym agile certyfikat pokazuje, że potencjalni pracownicy rozumieją swoją rolę w zespole i jego rolę w procesie sprawnej pracy przedsiębiorstwa.