Różnice między doradcą do spraw roszczeń a prawnikiem budowlanym?

Adwokat jest ekspertem prawnym, może udzielać porad prawnych i stawić się w sądzie w razie potrzeby. Mają oni formalne wykształcenie i doświadczenie w zakresie prawa.

Prawnik zajmujący się nieruchomościami ma specjalistyczną wiedzę w kwestiach prawnych specyficznych dla branży budowlanej. Konsultant roszczeniowy zapewnia komercyjną pomoc w przygotowaniu roszczenia. Zazwyczaj mają oni doświadczenie w branży i często dysponują specjalistyczną wiedzą w określonych obszarach, takich jak analiza programu lub badanie ilościowe. Oferowane przez nich usługi są zupełnie inne. W zależności od pochodzenia doradca do spraw roszczeń będzie mógł przeprowadzić analizę programu kryminalistycznego lub obliczyć wartość konkretnej pracy, materiałów lub innych określonych kosztów. Mogą pomóc ci ustalić wartość twojego uprawnienia, zakładając, że masz to prawo. Prawnik od nieruchomości będzie w stanie udzielić porady na temat twoich praw, obowiązków i uprawnień wynikających z umowy. Oznacza to, że będą w stanie wyjaśnić zasady, które będą stosowane przy ustalaniu, czy przysługują Ci uprawnienia, a jeśli tak, to w jaki sposób zostanie obliczona ta kwota. Zestawy umiejętności zazwyczaj się uzupełniają. Oznacza to, że prawnik zwykle nie ma zaplecza technicznego do ustalenia wysokości roszczenia, oceny okresów opóźnienia lub wydania opinii na przykład w kwestiach inżynieryjnych, takich jak to, czy projekt fundamentów budynku był poniżej standardu i jak kompetentna jest praktyka inżynierska.

Będą oczekiwać, że informacje te zostaną im przekazane przez eksperta w danej dziedzinie.

I odwrotnie, konsultant nie będzie w stanie udzielić porady dotyczącej tego, czy masz prawo do dochodzenia roszczeń na podstawie umowy, ani zasad, które będą miały zastosowanie przy ustalaniu jego wartości. Będzie oczekiwać, że prawnik nieruchomości zapewni podstawy prawne. Na podstawie tych informacji doradca roszczeniowy będzie mógł przeprowadzić analizę i dokonać niezbędnych wyjaśnień. Jeśli potrzebujesz porady na temat nieruchomości i związanych z tym zasad prawnych lub swoich praw umownych i środków prawnych, potrzebujesz prawnika.