Co to jest leasing? Na czym polega?

Umowa leasingu to nietypowa umowa najmu.

Płacone comiesięcznie raty nadają nam prawo do użytkowania przedmiotu leasingu. W przeciwieństwie do zakupów gotówkowych lub ratalnych, przedmiot leasingu pozostaje własnością leasingodawcy. Zazwyczaj w ten sposób pozyskuje się samochody lub sprzęt dla firmy. Istnieją różne rodzaje leasingu, dlatego ważne jest rozważenie ich wszystkich, aby zobaczyć, które rozwiązania najlepiej pasują do potrzeb twojej firmy, konkretnych okoliczności i zasobu, który nabywasz. Trzy główne rodzaje leasingu to leasing finansowy, leasing operacyjny, leasing konsumencki i zwrotny.

Jakie są dostępne rodzaje leasingu?

Leasing finansowy lub kapitałowy obowiązuje przez przewidywany okres użytkowania sprzętu, zwykle trzy lata lub więcej, po którym płacisz czynsz nominalny lub możesz sprzedać lub złomować sprzęt. Firma leasingowa odzyskuje pełny koszt sprzętu wraz z opłatami przez cały okres leasingu. Jesteś odpowiedzialny za utrzymanie i ubezpieczenie przedmiotu najętego w ramach leasingu. Musisz wykazać przedmiot leasingu w swoim bilansie jako pozycję kapitałową lub przedmiot, który został zakupiony przez firmę.

Leasing operacyjny również oznacza, że musisz wykazywać aktywa nabyte w ten sposób w swoim bilansie, ewidencji środków trwałych. Jednak w tym przypadku miesięczna rata jest niższa, uiszcza się również opłatę wstępną i za wykup, VAT natomiast jest spłacany w ratach, a nie przy podpisywaniu umowy. Z leasingu konsumenckiego mogą skorzystać osoby prywatne, których nie stać na zakup własnego pojazdu, nie mają zdolności kredytowej. Leasing zwrotny to rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy utracili płynność finansową, środki trwałe można odsprzedać firmie leasingowej, a następnie odebrać je z powrotem w formie leasingu.

Co to jest leasing? Na czym polega?

Zdecyduj, czy wydzierżawić, czy kupić aktywa

Do obliczenia miesięcznej raty leasingowej stosuje się tak zwany współczynnik leasingu operacyjnego, który stanowi wynagrodzenie przyznane za prawo do użytkowania pojazdu. Do obliczenia tego współczynnika stosuje się kilka czynników, w tym na przykład cenę katalogową pojazdu, wszelkie zastosowane upusty lub rabaty, roczną stopę oprocentowania, wartość rezydualną pojazdu i okres umowny. Opłaty leasingowe i okres obowiązywania umowy są od początku jasne i pozostają niezmienne przez cały okres. Klientom pomaga to uniknąć nieoczekiwanych kosztów, zwłaszcza dotyczących konserwacji i zużycia, ponieważ płacisz zryczałtowane stawki za usługi.

Wiele osób zastanawia się, co to jest leasing, czy jest opłacalny? Jest wiele powodów, dla których leasing jest tak atrakcyjny, przede wszystkim nie wpływa na zdolność kredytową firmy czy osoby prywatnej tak jak inne formy finansowania. Utrzymujemy również łatwej płynność finansową i przepływ gotówki, ponieważ to firma leasingowa finansuje pojazd, przedsiębiorca płacisz jedynie niską miesięczną ratę, aby pokryć rzeczywiste zużycie. Jest to również rozwiązanie ze względów podatkowych. Opłaty leasingowe nie są wykazywane w bilansie, a jedynie uwzględniane w rachunku zysków i strat. Możesz zwrócić pojazd pod koniec okresu obowiązywania umowy lub alternatywnie kupić czy przedłużyć umowę. Oczywiście możesz również wybrać nowy pojazd podpisując kolejną umowę.