Skuteczne metody testowania oprogramowania

Zapewnienie jakości oprogramowania jest bardzo ważne, klient musi dostać produkt który nie zawiedzie go w żadnych warunkach.

Warto także skupić się na aspektach organizacyjnych zarządzania jakością, monitorując spójność procesu produkcyjnego. Poprzez kontrolę jakości zespół weryfikuje zgodność produktu z wymaganiami funkcjonalnymi. To działanie jest stosowane w przypadku gotowego produktu i jest realizowane przed oddaniem produktu w ręce klienta. Testowanie to podstawowa czynność mająca na celu wykrywanie i rozwiązywanie problemów technicznych w kodzie źródłowym oprogramowania oraz ocenę ogólnej użyteczności, wydajności, bezpieczeństwa i kompatybilności produktu. Ma bardzo wąski zakres i jest wykonywany przez inżynierów testujących równolegle z procesem rozwoju. Opracowanie zasad testów służy do upewnienia się, że każde działanie jest wykonywane we właściwej kolejności, każdy szczegół jest właściwie wdrażany, a wszystkie procesy są spójne, aby nic nie mogło mieć negatywnego wpływu na produkt końcowy. W tym przypadku czynności testowe odnoszą się do procesu sprawdzania każdego elementu, każdego mechanizmu osobno, a także produktu jako całości.

Testowanie może być wykonywane ręcznie lub automatycznie, testowanie ręczne może emulować działania użytkownika.

Testowanie automatyczne może dotyczyć sprawności systemu i odporności na obciążenia, przykładowo baza danych może być sztucznie obciążana, symulując działania tysięcy użytkowników naraz, sprawdzamy wówczas czy wszystkie zapytania do bazy będą obsłużone prawidłowo. Podobnie wygląda testowanie aplikacji mobilnych, jednak w tym przypadku warto także skupić się na poprawności wyświetlania oprogramowania na różnych urządzeniach mobilnych. Pamiętajmy iż poszczególne telefony komórkowe czy też tablety będą różniły się między sobą rozdzielczością, czy też kształtem wyświetlacza. Dlatego też ten obszar musi zostać dokładnie zbadany, nie można dopuścić aby aplikacja była nieczytelna na mniej znanym modelu urządzenia mobilnego.