Zastosowanie różnych rodzajów środków ochrony roślin

Wszystko, co wiąże się z używaniem chemicznych środków ochrony roślin i rolnictwem, jest uważane przez większość mediów i znaczny procent społeczeństwa za szkodliwe dla środowiska naturalnego i zdrowia.

Jednak to nie do końca prawdziwe wnioski i warto skupić się na ogromnych korzyściach, jakie zrównoważone opryski i nowoczesna technologia uprawy zapewniają we współczesnym rozwijającym się świecie. Bez herbicydów, najczęściej stosowanej klasy środków ochrony roślin, produkcja roślin i plonów spadłyby na całym świecie, dziewicze siedliska przyrody musiałoby zostać zaorane, aby pomieścić więcej akrów gruntów rolnych, a dodatkowa uprawa spowodowałaby większą erozję gleby. Ostatecznie wiele krajów stałoby się zależnymi od importu żywności, a konsumenci byliby zmuszeni płacić wyższe ceny za mniej obfite, mniej odżywcze i urozmaicone jedzenie.

Rozsądnie stosowane herbicydy zapewniają skuteczniejszą i tańszą kontrolę chwastów przy mniejszym uszkodzeniu upraw niż alternatywy niechemiczne, takie jak ręczne pielenie.

Stosowanie środków ochrony roślin znacząco przyczynia się do zwiększenia produkcji roślinnej, podczas gdy niektóre alternatywne środki mogą stanowić zagrożenia dla środowiska i bezpieczeństwa ludzi i zwierząt. Aby zwalczanie chwastów w kukurydzy było skuteczne, trzeba zastosować odpowiednie środki ochrony, takie jak herbicydy. Wiele środków do zwalczania szkodników stanowi również cenne wsparcie dla zdrowia publicznego, chroniąc ludzi przed wyniszczającymi, groźnymi i często śmiertelnymi chorobami przenoszonymi przez owady, takie jak komary i kleszcze.

Środki takie jak insektycydy kontrolują i zabijają owady poprzez kontakt lub spożycie. Akarycydy zabijają roztocza i kleszcze poprzez kontakt. Owicydy zabijają jaja owadów, zapobiegając wykluwaniu się larw. Nematocydy zabijają maleńkie nicienie żyjące w glebie i żerujące na korzeniach roślin. Rodentycydy kontrolują szczury, myszy i inne gryzonie, które mogą uszkodzić plony. Herbicydy zwalczają chwasty i inne niepożądane rośliny, które konkurują z uprawami o światło i składniki odżywcze pobierane z gleby. Środki takie jak fungicydy zabijają grzyby, pleśnie, zarazę i rdzę atakujące plony.