Jak bezpiecznie przewozić materiały niebezpieczne?

ADR to akronim nadany europejskiemu porozumieniu w sprawie międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, sporządzony w Genewie w 1957 roku przez Europejską Komisję Gospodarczą Organizacji Narodów Zjednoczonych i zmienionym w kwietniu 1985 r.

Co dwa lata proponowane są uaktualnienia tych przepisów.

Jak bezpiecznie przewozić materiały niebezpieczne?

Na kursie ADR nauczysz się klasyfikacji materiałów niebezpiecznych

Są różne klasy towarów niebezpiecznych według ADR, które mogą się również składać z podklas. Klasa 1 to substancje i przedmioty wybuchowe, klasa 2 gazy, klasa 3 ciecze łatwopalne
klasa 4 to substancje stałe łatwopalne, klasa 5 substancje utleniające, klasa 6 substancje toksyczne lub zakaźne, klasa 7 to materiał promieniotwórczy, klasa 8 substancje żrące, a klasa 9 różne materiały i przedmioty niebezpieczne. Każdemu materiałowi w różnych klasach przypisano niepowtarzalny, 4-cyfrowy numer UN, który może być specyficzny dla pojedynczej substancji lub zbiorczo dla produktu lub rodzaju substancji. Numery UN są przypisane do różnych kategorii transportu od 0 do 4 i będzie to miało wpływ na maksymalną ilość towarów, które można przewieźć w dowolnym momencie. Tego typu umiejętności nabywane są podczas szkolenia ADR, które musi ukończyć każdy kierowca przewożący materiały niebezpieczne.

Warto zdobyć taki certyfikat, ponieważ da nam to większe szanse na rozwój kariery i zwiększenie zarobków. Obecnie firmy przewozowe coraz częściej poszukują kierowców posiadających uprawnienia ADR pozwalające im na prowadzenie pojazdów i cystern z odpadami i materiałami niebezpiecznymi w transporcie międzynarodowym. Certyfikat, jaki uzyskamy, jest ważny przez okres pięciu lat, a zanim upłynie jego termin, musimy zapisać się na kurs odświeżający. Mamy również do wyboru kurs ADR podstawowy, jak również z dodatkowymi modułami, jak cysterny i poszczególne klasyfikacje materiałów niebezpiecznych w wersji rozszerzonej.

Z pewnością w zawodzie kierowcy przydatne jest szkolenie adr Łódź to miasto, w którym możemy odbyć taki kurs. Zdobędziemy dzięki temu odpowiednie doświadczenie i wiedzę, aby przewozić w sposób świadomy i zgodny z prawem towary i ładunki niebezpieczne.